För att delta: Anmäl dig senast den 31 maj till magnus.oscarsson@riksdagen.se 

Nedskrivningskrav hinder för nya bostäder på landsbygden

Kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Byggnader värderas till marknadsvärdet  –  ”det sannolika priset som kan erhållas vid en försäljning.” Marknadsvärdet bedöms ofta av revisorer vara lägre än produktionsvärdet, och nedskrivning krävs, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Konsekvensen blir att det byggs få eller inga nya bostäder alls ute i landsbygdskommunerna.  

Kan något göras åt dessa redovisningsprinciper? Det är frågan vi vill diskutera vid dagens lunchseminarium.

Medverkande Peter Kenell, VD Ödeshögsbostäder, Stefan Pärlhem, kanslichef Bokföringsnämnden, Fredrik Önnerth, auktoriserad revisor PwC , Peter Lindroth, ordförande i Småkom, Kristine Hästmark,  kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun och styrelseledamot i Småkom.

När:  tisdagen den 4 juni  kl 12-13.30 
Var: Riksdagen, lokal Templum 
Det bjuds på Wrap från kl 11:50 

Varmt välkomna   

Magnus OscarssonRiksdagsledamot (KD)Monica HaiderRiksdagsledamot (S)I samarbete med SmåKom

Dela gärna!