Civilminister Ardalan Shekarabi har i sina direktiv om inrättande av en ny myndighet för upphandlingsstöd föreskrivit, att

”myndigheten ska ligga i Stockholm”. SmåKom konstaterar att den centralisering av statliga jobb som pågått länge, fortsätter. I regeringens budgetproposition står det 

att utgångspunkten bör vara att nya myndigheter placeras utanför Stockholm. 

Hur rimmar detta med utredningsdirektiven? Läs direktiven här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/20/15/4db01f78.pdf

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram