Civilminister Ardalan Shekarabi har i sina direktiv om inrättande av en ny myndighet för upphandlingsstöd föreskrivit, att

”myndigheten ska ligga i Stockholm”. SmåKom konstaterar att den centralisering av statliga jobb som pågått länge, fortsätter. I regeringens budgetproposition står det 

att utgångspunkten bör vara att nya myndigheter placeras utanför Stockholm. 

Hur rimmar detta med utredningsdirektiven? Läs direktiven här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/20/15/4db01f78.pdf

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram