SmåKoms kommunresor försommaren 2017 gick till Filipstad, Hagfors, Storfors, Munkfors och Degerfors kommuner. Fem värmländska kommuner, som alla genomgått förändringar under lång tid.

Vi träffade kommunstyrelsens ordförande, andra politiker och kommunchefen i de flesta kommuner. Samtalen rörde sig bland annat om bostäder, nyanlända och ekonomi. Medskick till oss, som företräder SmåKom nationellt, var bland annat att arbeta vidare med servicefrågan. Just nu läggs ett antal bankkontor ner på små orter.

Turbulensen i samband med vågen av asylsökande hösten 2015 har ridits ut, men frågor finns hos mindre kommuner om hur det kunde bli så att belastningen blev så enorm på landsbygden. Kanske vore det på sin plats med en framtidsstrategi på nationellt plan, där eventuella kommande flyktingtillströmningar fördelas mera jämt över landets kommuner.

De nyanlända som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden utgör ett gott och nödvändigt tillskott. Rekryteringen av olika personalkategorier är ett bekymmer för både offentlig och privat sektor.

Ekonomin var god under föregående år hos de flesta kommuner. Framåt krävs dock sannolikt både effektiviseringar och tillförda medel, för att klara utmaningarna som bland annat kan hänföras till demografin.

Nedan bilder:

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram