SmåKoms kommunresa gick den 15 juni Vättern runt: Ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen åkte från Karlsborg till Ödeshögs kommun i Östergötland, till Sävsjö i Småland och till Habo i Västergötland. De båda sistnämnda organisatoriskt i Jönköpings län. Syftet var som vanligt att lyssna av vad som är aktuellt i respektive kommun. Frågan om bostäder ligger på topp i kommunernas åtgärdslista. Nybyggnation försvåras av strandskyddsreglerna och kraven på nedskrivning av nybyggda flerfamiljshus.

I Ödeshög träffade vi kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson och kommunchef Henrik Hendeby.

Kommunen med cirka 5 400 invånare har pendlingsavstånd till både Mjölby och Tranås. En utmaning är kollektivtrafiken, som behöver fungera väl för möjligheten att pendla till arbete och utbildning.
Befolkningsutvecklingen var positiv år 2016, och en privat aktör planerar för nya bostäder.
Behovet av att statliga myndigheter på plats berördes, nödvändigt för en tillgänglig samhällsservice.

I Sävsjö kommun träffade vi kommunchef Jan Holmqvist, som berättade att planering pågår för ett flerfamiljsbygge i centrala Sävsjö. I kommunen bor cirka 11 500 invånare, och med järnvägsförbindelse till Jönköping finns goda pendlingsmöjligheter.

Habo kommun mötte upp med kommunstyrelsen presidium, Gunnar Pettersson, Thomas Werthen, Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman. I Habo finns en frustration över strandskyddslagstiftningen, vilket hindrar utvecklingen. Med det gynnsamma läget nära Jönköping ökar kommunens invånarantal stadigt, och ligger nu på drygt 11 600 invånare.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram