EU fördelar ca 80 miljarder Euro till forskning och innovation under programperioden 2014-2020, inom  ramprogrammet ”Horizon 2020”. Det svenska statliga verket Vinnova är på plats i Bryssel för att påverka fördelningen och företräda svenska intressen.

Vid ett samtal med föreståndaren Sandra Olivera i veckan, fick SmåKoms sekreterare en inblick i arbetet  Inom ramprogrammet finns möjligheter för alla typer av organisationer och myndigheter att delta, inte minst för den offentliga sektorn. 

På bilden syns Sandra Olivera.

På bilden syns Sandra Olivera.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram