Regeringen föreslår i en proposition att länsstyrelsen ska få möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Definitionen av liten sjö är upp till en hektars yta och ett vattendrag med omkring högst två meters bredd. Det är ett steg i rätt riktning.
Än bättre anser SmåKom att det hade varit, om beslutanderätten hade flyttats till kommunnivå.
Lättnaderna föreslås träda i kraft den 1 september 2014. Hela förslaget finns att läsa nedan:

[pl_button type="primary" size="large" link="http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Strandskydd-vid-sma-sjoar-och-_H103214/?text=true"]Strandskydd[/pl_button]

Ordförande Peter Lindroths inlägg i Strandskyddsdelegationens blogg kan läsas via länken:

[pl_button type="primary" size="large" link="http://www.strandskyddsdelegationen.se/stafettbloggen/hur-kan-ni-oka-delaktigheten-bland-de-lokala-friluftsorganisationerna-i-den-kommunala-beslutsprocessen-generellt-och-nar-det-galler-strandskyddsarenden-specifikt/"]Peters inlägg[/pl_button]

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram