Som ett led i att hålla våra kunskaper aktuell om förhållandena i SmåKoms medlemskommuner, besökte vi i september ledningarna tre kommuner: Årjäng, Kil och Gullspång.

SmåKoms prioriterade frågor diskuterades. De områden vi fångat i dessa är alla relevanta, men också frågan om möjligheter till ett ökat samarbete mellan kommuner efterfrågades.

Inom ramen för pågående statlig kommunutredning (Dir 2017:13) ska denna fråga belysas. Vi ser fram emot delbetänkandet som ska komma under oktober.

I övrigt står bostadsbyggande högt på kommunernas prioriteringslistor. Alla framhåller

problemen med de nationella nedskrivningsprinciperna och avkastningskraven för nybyggda flerfamiljshus. Just detta hindrar byggande.

Ett bekymmer som anknyter till denna fråga är bankkontorens nedläggning, som pågår i små kommuner. Det saknas nu bankkontor i flera av våra medlemskommuner, vilket givetvis försvårar tillvaron för både invånare, företag och kommun. Den lokala kännedomen urholkas och beslut som fattas på distans tenderar att vara mindre väl underbyggda.

Nya grepp för kommunernas kärnverksamheter diskuteras livligt, något som kommer att belysas på SmåKoms höstmöte den 23-24 november. Programmet handlar om digitalisering inom vård och omsorg.

Sammanfattningsvis ser kommunerna ljust på framtiden. Befolkningstrenden är försiktigt positiv och det finns många fördelar med livet i en liten kommun. SmåKom återkommer till detta ämne inom kort.

 

Kil. I bild Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef, Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande och Georg Forsberg, kommunstyrelsens vice ordförande.

Årjäng. I bild Hans Jildesten, styrelseledamot i SmåKom, Birgitta Evensson, kommunchef och Daniel Schützer, kommunstyrelsens ordförande.

Gullspång. I bild Bo Hagström, kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Lindroth, SMåKoms ordförande och Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram