SmåKoms kommunbesök fortsatte tisdagen den 23 februari med ett besök i Mullsjö kommun. Vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen träffade kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson, vice ordförande Henrik Jansson och kommunchef Lennie Johansson. 

Vad som är aktuellt i Mullsjö belystes av kommunens företrädare. Bland annat kom frågan om fiberutbyggnad upp, där brist på stödpengar nu försenar projekt. Något som vi i SmåKom tar med oss till riksdag och regering. 

Vidare dryftades hinder för planerad byggnation av bostäder: riksintressen och strandskyddsbestämmelser nämndes. 

Mullsjös största privata företag är Kongsberg Automotive AB, med säte i Norge och tillverkning samt forskningscenter i Mullsjö. Över 500 personer är anställda där.

Kommunens ledning ser positivt på framtiden. Planerad infrastruktur, såväl bredband som vägar och järnvägar, kommer att utveckla kommunen och öka dess attraktivitet ytterligare.

smako

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram